Vuosi 2022

Vuosi 2022 oli yhtiömme 25. toimintavuosi. Mustankorkea-konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1,5 miljoonalla eurolla. Vuosi 2022 oli myös todellinen kehittämisen teemavuosi – käynnistimme useita kehitysprojekteja, jotka jatkuivat vuoden 2023 puolelle.

Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä toimialueemme asukkaille tarjottavia palveluita entistä paremmiksi. Toinen iso kokonaisuus tähtäsi Mustankorkealle tärkeisiin teemoihin vastuullisuus ja turvallisuus. Kehityshankkeissa työn alla olivat myös tietoturva ja työturvallisuus.

Lue koko vuosikertomus

Toimitusjohtajan katsaus