Muutosten vuosi 2020

Jo ilman maailmanlaajuista, ihmisten arkirutiineja järisyttävää covid-19-pandemiaa, vuosi 2020 on ollut Mustankorkealla täynnä muutoksia. Vuoden alusta toimintansa aloitti Mustankorkean tytäryhtiö MKO Ympäristöpalvelut, joka tarjoaa palveluita alueen yrityksille. Vuosi toi mukanaan myös palvelualueen laajennuksen, kun otimme vastuullemme Laukaan kunnan jätekuljetusten järjestämisen.

Koronapandemia pakotti ihmiset koteihinsa ja lisäsi jätteiden määrää

Mustankorkean toimintaan vaikutti maaliskuusta 2020 lähtien koko maailmaa ravistellut koronapandemia, jonka vuoksi lähes koko hallinto sekä osa jätekeskuksen toimihenkilöistä siirtyi pääasiassa etätöihin. Etätyösuositus jatkui vuoden loppuun saakka ja jatkuu edelleen vuonna 2021. Sekä sisäiset että ulkoiset palaverit ja tapaamiset siirrettiin pidettäviksi pääosin Teamsin välityksellä, kun sekä Kivääritehtaan että jätekeskuksen toimistot pidettiin suljettuina asiakkailta. Yhtiön henkilökunta välttyi huolellisten toimenpiteiden ansiosta koronatartunnoilta.

Koronan vuoksi moni vietti tavallista enemmän aikaa kotona, jolloin myös kotitalousjätteiden määrät kasvoivat. Jätteiden määrän kasvu näkyi myös hyötykeräyspisteillä.

”Koska moni viettää nyt kaiken ajan kotona, etätöissä, etäkoulussa tai karanteenissa, jätettä ja roskaa syntyy enemmän kuin tavallisesti. Siksi astiat ovat tavallista täydempiä”, Mustankorkean asiakaspalvelun esimies Leena Hattunen muistutti maaliskuussa 2020 julkaistussa artikkelissa.

Mustankorkealle sateli poikkeuksellisen vuoden aikana paljon yhteydenottoja ja tarkistussoittoja etenkin jäteautojen aikatauluihin liittyen. Mustankorkean asiakaspalvelu ruuhkautui ajoittain vuoden aikana ja jätekuljettajat tekivät kaikkensa, jotta pysyivät normaaleissa aikatauluissaan.

 

Kuvassa Mustankorkean jätekeskuksella Emmi Kyllönen.

MKO Ympäristöpalvelut tarjoaa jätehuoltopalveluita yrityksille

Vuosi 2020 oli MKO Ympäristöpalveluiden ensimmäinen toimintavuosi. Vuoden 2020 alussa voimaan tulleen jätelain ja aiempien hankintalainsäädännön muutosten vuoksi, kuntien omistama Mustankorkea Oy:n mahdollisuudet tarjota jätehuoltopalveluita yrityksille rajoittuivat. Jotta yritysten jätehuoltopalvelut säilyisivät myös jatkossa, Mustankorkea eriytti markkinaehtoisen liiketoiminnan omaan itsenäiseen yhtiöön. 

Joulukuussa 2019 perustettu MKO Ympäristöpalvelut Oy ja Mustankorkea Oy muodostavat nyt konsernirakenteen, jossa Mustankorkea Oy on emoyhtiö ja MKO Ympäristöpalvelut Oy tytäryhtiö. MKO Ympäristöpalvelut tarjoaa jätehuoltopalveluja pääasiassa toimialueen yrityksille. Asiakkaat tulevat suurelta osin rakentamisen puolelta, mutta myös teollisuus ja kauppa ovat merkittäviä asiakasryhmiä.

Tytäryhtiö otti heti vuoden 2020 alussa hoitaakseen valtaosan yrityksille tarjottavista jätehuoltopalveluista. Yritysasiakkaan näkökulmasta muutos on käytännössä ollut pieni. Kuormat ajetaan edelleen samalle vaaka-asemalle Mustankorkean jätekeskukselle ja jäte käsitellään paikallisesti tai toimitetaan tarvittaessa eteenpäin. Laskut, sopimukset ja raportointi hoituvat jatkossa uuden yhtiön nimellä.

Yhtiö on vuokrannut Mustankorkealta sekä kenttä- että hallitilaa jätehuoltotoimintoja varten ja toimistotilaa henkilöstöä varten. Yhtiö on myös ostanut hallintopalveluita emoyhtiöltä. MKO Ympäristöpalvelut Oy:llä on viisi vakituista työntekijää. Yhtiön liikevaihto toimintavuonna oli noin 4,5 M€. Yhtiö käsitteli ensimmäisen vuotensa aikana noin 72 200 tonnia yritysten jätettä.

Lue lisää MKO Ympäristöpalveluista nettisivuilta osoitteessa www.mkoympäristöpalvelut.fi

Muutoksia Laukaassa ja pienjäteaseman valmistelut

Mustankorkea aloitti Laukaassa 1.4.2020 kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen. Aloituksessa oli hankaluuksia, sillä asiakastiedot olivat varsin puutteelliset ja niiden korjaamiseen meni useampi kuukausi. Muutoksen myötä Mustankorkea ryhtyi myös auttamaan ja neuvomaan laukaalaisia kaikissa jätteisiin ja jätteiden kuljetuksiin liittyvissä kysymyksissä. Aloitus aiheutti valtavan yhteydenottotulvan, kun jäteastiat eivät tyhjentyneet alussa entiseen malliin. Purkaakseen asiakaspalvelun ruuhkaa, Mustankorkea päätyi palkkaamaan lisää henkilökuntaa asiakaspalveluun sekä ulkoisti laskutuksen ja asiakaspalvelun puhelut joksikin aikaa. Syksyyn 2020 mennessä kuljetukset saatiin toimimaan pääsääntöisesti normaalisti.

Jätteenkeräyksen lisäksi Mustankorkea haki Laukaan kunnalta ympäristölupaa pienjäteaseman perustamiseksi Väentupa ry:n toimitilojen yhteyteen pari kilometriä Laukaan keskustasta Jyväskylään päin. Lupa saatiin syksyllä 2020 ja vuodenvaihteessa allekirjoitettiin yhteistyösopimus Väentupa ry:n kanssa. Aseman toimenpidelupahakemus jätettiin kunnalle alkuvuodesta 2021 ja asema avattiin laukaalaisille maaliskuussa 2021.