Toimitusjohtajan katsaus, 2020

Mustankorkean 23. toimintavuosi oli monella tapaa poikkeuksellinen ja työntäyteinen; oli koronaa, yhtiöittämistä, uuden alueen jätekuljetusten aloittamista ja biokaasulaitoksen viimeistelyä kaikkien muiden normaalien toimintojen lisäksi.

Koronavuosi 

Korona aiheutti monia muutoksia yhtiön toimintaan kuluneena vuonna. Yhtiön hallinto käytännössä kokonaan ja myös osa jätekeskuksen toimihenkilöistä siirtyivät maaliskuun puolivälissä etätöihin. Alkuhässäkän jälkeen työskentely sujui yllättävän hyvin ja pääosa toimihenkilöistä jatkoi etätyötä vuoden loppuun saakka. Jätekeskuksen työntekijät työskentelivät pääosin työpaikalla, kuitenkin turvaväleistä, käsihygieniasta ja muista turvatoimista huolehtien.

Korona aiheutti muutoksia myös palveluihin. Kevään ilmaisesta risu- ja puutarhajätteen vastaanotosta luovuttiin ja se siirrettiin syksyyn, samoin kuin kiertävä vaarallisen jätteen keräys. Ilmaisen vastaanoton siirrolla haluttiin pienentää toukokuun ruuhkaa jakamalla se myös huhti- ja kesäkuulle. Eihän se onnistunut, vaan ihmiset toivat puutarhajätteensä toukokuussa kuten ennenkin. Se taas aiheutti vielä pahemmat ruuhkat, kun kuormat piti käydä maksamassa vaaka-asemalle. Vuonna 2021 palattiinkin entiseen malliin ja ilmainen vastaanotto on toukokuussa. Vaarallisen jätteen keräys syksyllä oli onnistunut siirto ja sitä jatketaan vuonna 2021.

Ryhmien vierailut jätekeskuksessa jätettiin pois samoin kuin pääosa palavereista, joissa siirryttiin Teamsin käyttöön lähes kokonaan. Vain välttämättömimmät vierailut ja palaverit paikan päällä sallittiin. Käytäntö on toistaiseksi jatkunut ja ehkä vuoden 2021 kesälomien jälkeen aletaan pikkuhiljaa palata osittain entiseen. Teams-palaverit ovat kuitenkin tulleet jäädäkseen osaksi palaverikäytäntöä. Siirtymät palavereihin jäävät pois ja ne alkavat yleensä minuutilleen sovittuna aikana. Jotain hyvääkin tästä toiminnan muutoksesta on löydettävissä.

MKO Ympäristöpalvelut Oy aloitti toimintansa

Jäte- ja hankintalain muutokset, joilla rajoitettiin julkisten toimijoiden toimintaa markkinoilla, ovat ajaneet monet kuntien omistamat jäteyhtiöt siirtämään yrityksille tarjottavat markkinaehtoiset palvelut erilliseen yhtiöön. Näin myös Mustankorkea oli pakotettu tekemään. Vaihtoehtoina olisi ollut joko luopuminen markkinaehtoisista palveluista lähes kokonaan tai yhteisyrityksen perustaminen jonkun yksityisoikeudellisen jäteyhtiön kanssa. Mustankorkea päätyi kuitenkin kolmanteen vaihtoehtoon eli oman sataprosenttisesti Mustankorkean omistaman tytäryhtiön, MKO Ympäristöpalvelut Oy:n, perustamiseen. Tällä haluttiin varmistaa jätevolyymien pysyminen ja tulevaisuudessa myös kasvattaminen jätekeskuksessa sekä varmistaa määräysvallan pysyminen Mustankorkea Oy:llä yhtiön toimintaan nähden. 

Yhtiön perustaminen onnistui erinomaisesti. Työnjako Mustankorkean ja Ympäristöpalveluiden välillä muotoutui hyvin nopeasti selkeäksi ja siitä viestittiin asiakkaille jo loppuvuodesta 2019. Yhtiöön saatiin rekrytoitua erittäin ammattitaitoinen henkilöstö. Toiminta lähti ripeästi käyntiin vuoden alussa ja ensimmäisen toimintavuotensa aikana yhtiö saavutti ja osin myös ylitti sille asetetut tavoitteet. Yhtiön kasvunäkymät ovat hyvät ja toiminnan kehittämiselle on aivan erilaiset mahdollisuudet kuin mitä Mustankorkealla julkisena toimijana olisi ollut. Voimme vain onnitella itseämme hyvästä valinnasta.

Yhtiöittämisen myötä Mustankorkeasta tuli Mustankorkea-konserni, jolla oli ensimmäistä kertaa konsernin tilinpäätös.

Mustankorkean kiertotalouskeskus rakentuu pikkuhiljaa

Mustankorkean yhtenä strategisena tavoitteena on rakentaa Mustankorkean jätekeskuksesta merkittävä alueellinen kiertotalouskeskittymä, jossa toimii tulevaisuudessa useita alan yrityksiä. Ensimmäinen askel tähän suuntaan otettiin, kun Fortum Waste Solutions Oy:n kanssa tehtiin alueelle vuokrasopimus, ja FWS:n tytäryhtiö Fincumet Oy toi kierrätysmetalliliiketoimintansa alueelle. Yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin ja toiveissa on, että myös muita alan yrityksiä tulee alueelle. Alustavia neuvotteluja on jo käyty muutamien yritysten kanssa.

Laukaan kuljetukset

1.4.2020 muuttuivat Laukaan jätekuljetukset kunnan järjestämäksi entisen kiinteistönhaltijan itsensä järjestämän kuljetuksen sijaan. Jyväskylän seudun jätelautakunnan keväällä 2017 tekemä päätös astui voimaan puoli vuotta aiottua myöhemmin johtuen asiasta tehdyistä valituksista ensin hallinto-oikeuteen ja sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Aloitus oli takkuinen, koska Mustankorkean saama asiakasrekisteri oli varsin puutteellinen; astiamäärä- ja tyhjennysvälitiedot olivat monien kiinteistöjen osalta virheelliset ja iso osa kiinteistöistä puuttui kokonaan tiedoista. Tämä aiheutti valtaisan yhteydenottoryöpyn puhelimen, sähköpostin ja chatin välityksellä. Myös kelirikon aiheuttamat painorajoitukset yksityisillä teillä aiheuttivat päänvaivaa. Samaan aikaan iski korona ja sen aiheuttamat lisätyöt.

Tähän ei oltu osattu varautua, ja vaikka asiakaspalveluun hankittiin pikaisesti lisäresursseja, meni asiakastietojen kuntoon saattamiseen useita kuukausia. Vihdoin alkusyksystä alkoivat kuljetukset sujua normaalisti, joskin vielä silloinkin tuli ilmi joitain puutteita tai virheellisiä merkintöjä asiakastiedoissa. Toivakan kuljetusten aloitukseen vuoden 2021 huhtikuussa olikin sitten paremmin valmistauduttu ja tarkistettu viranomaisen kanssa mahdollisimman hyvin toivakkalaisten asiakastiedot. Aloitus sujuikin ilman pahempia kommelluksia.

Biokaasulaitos vihdoin valmis!

Vuoden 2016 keväällä aloitettu biokaasulaitoksen rakentamisprojekti saatiin vihdoin päätökseen joulukuussa 2020. Tällöin laitos otettiin vastaan ja saatiin haettua viimeinen osa TEM:n myöntämästä investointituesta. Valitettavasti ongelmat mädätteen kuivauksessa ovat vielä jatkuneet keväällä 2021, joten vielä laitoksesta aiheutuu ylimääräistä työtä, ennen kuin se saadaan täysin toimivaksi. Muilta osin laitos toimii kohtuullisen hyvin ja kaasuntuotanto on varsin hyvää.

Hintalappu laitokselle oli karvan alle 15 miljoonaa euroa, josta Mustankorkean maksettavaksi tuli noin 10,9 miljoonaa euroa. Iso satsaus, mutta se ja palon jälkeen uusittu kompostointilaitos takaavat tehokkaan biojätteiden käsittelyn pitkälle tulevaisuuteen.

Merkittäviä tunnuslukuja: Multatuotteet ja paikallinen liikennebiokaasu

Vuosikertomuksen muilla sivuilla on tarkemmin esitetty yhtiön tunnuslukuja, mutta en malta olla nostamatta kahta merkittävää numeroa esiin. Mustankorkea on tunnettu edelläkävijä biologisten jätteiden käsittelijänä ja tuotteistajana, eikä sitä käsitystä ole nytkään syytä muuttaa. Vuonna 2020 myytiin ennätykselliset 70 000 tonnia kompostilannoitettuja multatuotteita viher- ja maanrakentajille sekä kotipuutarhureille. Tämän lisäksi myytiin noin 550 000 kiloa liikennebiokaasua alueen kaasuautoilijoille, niin ammattilaisille kuin yksityisille. Mustankorkealla on omistuksessaan kolme kaasuautoa ja meidän kuljetusurakoitamme ajaa tällä hetkellä 13 kaasujäteautoa, noin 2/3 kaikista jäteautoista. Nämä ovat valtakunnallisestikin merkittäviä lukuja ja talousalueen koko huomioiden valtakunnan aivan terävintä kärkeä. Voimme syystä olla ylpeitä luomastamme bioekosysteemistä.

Tulevia haasteita

Iso investointi biokaasulaitokseen on tiukentanut Mustankorkean taloutta. Myös yrityspalvelujen yhtiöitäminen vei ison osan siitä Mustankorkean liikevaihdosta, jolla on voitu aikaisempina vuosina tehdä tulosta. Lähiaikojen tavoitteena onkin saada talous tasapainoon ja tehostaa toimintaa kuluja karsimalla. 

Vuoden 2021 alussa vapaaehtoisena alkanut pakkausmuovin keräys laajenee heinäkuun alussa kaikkiin vähintään viiden huoneiston kiinteistöihin. Vielä on työtä edessä saada kaikki mattimyöhäisetkin mukaan. Hyötyjätepisteiden kartoitus ja niiden kehittäminen palvelemaan paremmin alueen asukkaita on myös työn alla, samoin saarimökkiläisten palvelun parantaminen. Edelleen jätekeskuksen infran kehittäminen on välttämätöntä, jotta sinne voidaan saada uusia yrityksiä. Ainakin alueen sähköistyksessä, vesi- ja viemärihuollossa sekä tiestössä on vielä paljon kehitettävää. Kuten jo viime vuonna totesin, työt jätehuollon parissa eivät vastaisuudessakaan lopu. 

Kiitokset! 

Jos on aikaisemmatkin vuodet olleet kiivastahtisia ja vaatineet henkilöstöltä venymistä, niin kulunut vuosi oli siinä suhteessa erityisen vaativa. Yhtiöittämisen, Laukaan kuljetusten ja koronan mukanaan tuomat lisähaasteet on saatu hoidettua kunnialla, siitä kiitos erinomaiselle ja ammattitaitoiselle henkilöstölle. 

Kiitokset myös MKO Ympäristöpalvelut Oy:n henkilöstölle, yhteistyökumppaneille, viranomaisille, omistajakunnille ja muillekin sidosryhmille., joiden kanssa on tehty sujuvaa yhteistyötä. Kuntalaiset ovat myös löytäneet meidät, sillä yhteydenottojen määrä kasvoi kymmeniä prosentteja edellisvuosista. Palaute on ollut kirjavaa, välillä kriittistä, välillä kiittävää. Kiitos teille kaikesta palautteesta, sen pohjalta on hyvä kehittää toimintaamme tehokkaammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Asiakaspalaute mittarilla mitattuna (NPS) on ollut huippuluokkaa eli kyllä meidän toimintaamme ollaan seutukunnalla pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä.  

Aurinkoista kesää kaikille! 🙂 

Esko Martikainen, toimitusjohtaja, Mustankorkea Oy