Jätetietoisuuden vuosi 2018

Vuonna 2018 keskityttiin jätetietoisuuden kokonaisvaltaiseen lisäämiseen. Mustankorkean perustamisesta tuli kuluneeksi 20 vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi töitä jätteiden lajittelun edistämiseksi ja jätehuollon kehittämiseksi paiskittiin monin eri tavoin.

Vuoden aikana jätetietoisuutta kasvatettiin suunnitelmallisesti eri kohderyhmiä lähestyen. Lupaavia tuloksia antanut muovinkeräyskokeilu ja entistä laajempi vaarallisten jätteiden keräys saivat hyvän vastaanoton. Jäteneuvontaa toteutettiin monissa eri muodoissa, ja uutta jäteneuvonnan mallia pilotoitiin esikouluryhmissä Älli-robotin ja Into-tutkijan johdolla. Saarimökkien jätekeräys osoittautui jälleen tarpeelliseksi keräten Pohjois-Päijänteen saarista lähes 8 000 kiloa jätteitä. Juhlavuosi huipentui Kaatopaikasta kiertotalouteen -näyttelyyn.

Muovinkeräyskokeilu

Marraskuun alussa Mustankorkea järjesti muovipakkausten keräyskokeilun, johon osallistui 226 jyväskyläläistä taloyhtiötä. Kokeilussa taloyhtiöt pääsivät lajittelemaan muovia erilleen sekajätteestä. Puolen vuoden mittainen kokeilu sujui hyvin ja muovipakkauksia kertyi keskimäärin parikymmentä kiloa kuukaudessa taloyhtiötä kohden. Pilottijakson päätyttyä muovipakkausten keräys jatkui kokeilussa mukana olleissa taloyhtiöissä. Jatkosta ja muovinkeräyksen laajentamisesta päättää Jyväskylän seudun jätelautakunta.

”Jätteenkuljettajilta saadun palautteen perusteella muoviastioissa on ollut hyvin harvoin sinne kuulumattomia jätteitä. Kerätty muovi on toimitettu Mustankorkealta jatkokäsittelyyn Uusiomuovi Oy:lle, josta myöskin on saatu positiivista palautetta. Tämä kertoo siitä, että vapaaehtoisesti mukaan halunneissa taloyhtiöissä asukkaat ovat sitoutuneet annettuihin lajitteluohjeisiin erinomaisesti.”

– Mustankorkean kuljetusvastaava Terttu Nyberg

Vaarallisten jätteiden keräys

Mustankorkean vaarallisten jätteiden kiertävä keräys toteutettiin neljän kunnan alueella toukokuussa. Entistä laajempi keräys ulottui Toivakkaan saakka ja koostui lähes neljästäkymmenestä pysähdyspaikasta. Kuntalaiset saivat tuoda keräykseen jäteöljyjä, öljyisiä jätteitä, ajoneuvojen akkuja, moottoriajoneuvojen nesteitä sekä maaleja, liuottimia, happoja ja emäksiä ym. kemikaaleja.

”Keväisellä keräyskierroksella liikkuva kontti tuodaan entistä lähemmäksi kuntalaisia, jolloin vaaralliset jätteet saadaan varmasti ja helposti asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Toivomme, että kuntalaiset innostuvat tyhjentämään varastojaan ja hyödyntävät tätä maksutonta palvelua.”

– Mustankorkean kuljetusvastaava Terttu Nyberg

Jäteneuvonta

Mustankorkea on noin kahden vuoden ajan vastannut omistajakuntiensa puolesta jätehuollon lakisääteisistä palvelutehtävistä, joista yksi on jäteneuvonta sen eri muodoissa. Vuonna 2018 jäteneuvontaa toteutettiin niin henkilökohtaisen palvelun kuin verkkopalvelun kautta. Lisäksi järjestettiin erilaisia luentoja, tapahtumia ja neuvontatilaisuuksia. Uutta jäteneuvonnan mallia pilotoitiin esikouluryhmissä Älli-robotin ja Into-tutkijan johdolla. Roskisrokki raikasi ja roskat löysivät tiensä oikeisiin roskiksiin, kun eskarit tutustuivat lajittelun ja kierrätyksen ihmeelliseen maailmaan.

Saarimökkien jätekeräys

Mustankorkea järjesti elokuussa saarimökkiläisille tarkoitetun jätekeräyksen yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Pohjois-Päijänteen saarista kerättiin yhteensä lähes 8000 kiloa jätteitä. Eniten mökkiläisiltä löytyi lajiteltavaa sekajätettä, rakennusjätettä ja kyllästettyä sekä käsiteltyä puutavaraa. Saarimökkien keräys toteutettiin PSS ry:n Roopetar-aluksella ja maakuljetuksista ja jätteiden käsittelystä vastasi Mustankorkea.

Kaatopaikasta kiertotalouteen -näyttely

Mustankorkean perustamisesta tuli kuluneeksi 20 vuotta. Juhlavuosi huipentui Kaatopaikasta kiertotalouteen -näyttelyyn, joka oli esillä Mustankorkean toimialueen kirjastoissa marras-joulukuun aikana. Näyttely esitteli Mustankorkean – ja samalla hieman maailman – historiaa aina 1960-luvulta 2010-luvulle saakka kurkistaen samalla myös lähitulevaisuuteen.

“Näyttelyllä halusimme valottaa jätehuollon roolia osana yhteiskuntaa ja tuoda esiin aina kulloisenkin ajan henkeä.”

– Viestintä- ja asiakkuuspäällikkö Piia Aho

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanke

Mustankorkea oli mukana seitsenvuotisessa CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman hankkeen tavoitteena on luotsata Suomea kohti kiertotaloutta ja toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa.